Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

Letstraveltogether

June 08 2015

Letstraveltogether
4185 53d8
Letstraveltogether
6309 8233
Reposted fromrol rol viaalliwantisyou alliwantisyou
Letstraveltogether
4220 49d8 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaalliwantisyou alliwantisyou
Letstraveltogether
3707 9dd1
Letstraveltogether
5113 d783
Letstraveltogether
Letstraveltogether
Letstraveltogether
0026 5cb8 500
Letstraveltogether
6265 f1d6

June 04 2015

4185 51f3
Reposted fromvorkosigans vorkosigans

June 03 2015

Letstraveltogether
4932 7133
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaMerrry98 Merrry98
4776 8625 500

well that’s convenient 

Letstraveltogether
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viain-flagranti in-flagranti

officialpigeon:

Typing an essay due tomorrow at 3 in the morning

image

Reposted fromstephiknee stephiknee viaorangeugarte orangeugarte
Letstraveltogether
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
Letstraveltogether
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viamissmaya missmaya
6784 3ffb

nvbianprincess:

highonmelanin:

now-this-is-living:

thisiseverydayracism:

tinalikesbutts:

Fucking kids care more about each other than we do

This is what hope looks like.

I just can’t not reblog this

This is literally PROOF that hate IS TAUGHT. It is INGRAINED VERY DEEPLY into society.

That girl missed him so much she literally got up and ran to him c:

The other kid though, he's so happy like "LOOK YOUR HAIRCUT LOOKS LIKE MINE NOW I HAVE THE SAME HAIR AS YOU HEEE"
Letstraveltogether
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Letstraveltogether
I just want to be reckless.
— anonymous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl